Review Mitsubishi Cleansui A101E: không sử dụng điện, tiết kiệm diện tích và giữ nguyên khoáng chất

Ngày đăng
mitsubishi cleansui a101e - giữ nguyên khoáng chất

Thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui A101E là sản phẩm lắp dưới bồn rửa. A101E sản xuất 100% tại Nhật Bản, không sử dụng điện, tiết kiệm diện tích lắp đặt, sử dụng công nghệ lọc uống trực tiếp, giữ nguyên khoáng chất tự nhiên.
Đọc tiếp →